SABA-316 – YOU To Nani To Tokyo? 6 – S Kyuu Shirouto